Bedrijfsschade

Bij een bedrijfsschadeverzekering worden de vaste kosten en nettowinst uitgekeerd tijdens een bepaalde herstelperiode na - bijvoorbeeld - een brand.

Veel bedrijven die geconfronteerd zijn met een grote brand gaan failliet door het ontbreken van een bedrijfsschadeverzekering, ook als de directe schade na een brand wordt vergoed. Tijdens de herstelwerkzaamheden ligt het bedrijf stil en wijken klanten uit naar andere leveranciers. Inkomsten vallen weg, terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan. Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u de terugval van de brutowinst verzekeren.

Het verzekerd bedrag van de bedrijfsschadeverzekering is gebaseerd op de brutowinst. Omdat de vaste lasten en nettowinst jaarlijks kunnen schommelen, bestaat het risico dat u onder- of oververzekerd bent. Om dit risico te beperken wordt een zgn. increase/decrease-clausule toegevoegd, zodat er achteraf naverrekening kan plaatsvinden op basis van het juiste bedrag.

© Spelt 2011

Webton webdesign