Dienstenwijzer

Onze bedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat wij u voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst inzicht geven in de aard van de dienstverlening die Spelt Verzekeringen en Hypotheken u biedt. Vandaar dat wij deze dienstenwijzer hebben opgesteld. Hierin leest u wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten.

© Spelt 2011

Webton webdesign